Kurumsal

Kurumsal

*Maya Turizm Taşımacılık Ticaret Ltd. Şti. 2001 Yılında Limited Şirketi olarak kuruldu.
*Tursev Turistik Yatırım Tic. A.Ş. 1987 Yılında Anonim Şirketi olarak kuruldu.
*Asaf Bayraktar Turizm Yatırım San. Ve Tic. A.Ş. 2014 Yılında Anonim Şirketi olarak kuruldu.

Ticaret Sicil Numaralarımız
Maya Turizm Taşımacılık Ticaret Ltd. Şti. 34299
TURSEV Turistik Yatırım Tic. A.Ş. 68079
Asaf Bayraktar Turizm Yatırım San. Ve Tic. A.Ş. 64522

Ticaret Ünvanı
Maya Turizm Taşımacılık Ticaret Ltd. Şti.
TURSEV Turistik Yatırım Tic. A.Ş.
Asaf Bayraktar Turizm Yatırım San. Ve Tic. A.Ş.

İşletmenin Merkez Adresi
Çağlayan Mah. Barınaklar Bulvarı 2.Çelik apt. No.85 8 Muratpaşa / Antalya

İnternet Sitesi Adresi
www.mayahotels.com.tr


 
Şirket Mersis Numarası :     0-6130-2433-9600018
Antalya Kurumlar VD :    613 024 3396


VİZYON – MİSYON – HEDEF

VİZYONUMUZ
MAYA WORLD HOTELS olarak sektörün üst sıralarında olmak ve MAYA markası ile yerimizi almak.

MİSYONUMUZ
MAYA WORLD HOTELS, ülkemizin turizm imajının gelişmesi için amatör ruh ile profesyonelce çalışma , konuklarına ve çalışanlarına huzurlu bir aile ortamı sunma prensipleri doğrultusunda hareket eder.

HEDEFLER

 • Kalitede süreklilik ve mutlak misafir & çalışan memnuniyetini sağlamak
 • Hizmetlerimizde kaliteyi en üst seviyeye çıkartmak
 • Misafirlerimizin her zaman ilk tercihi olmak
 • Misafirlerimizin ve görevlilerimizin sadakatini kazanarak misafirlerimizi ve yakın çevrelerini otellerimizde tekrar ağırlayabilmek.
 • Çağdaş otelcilik ve işletmecilik prensipleri dahilinde, günün trendini yakalayarak misafirlerimize ve çalışanlarımıza sunmak
Çevre Politikası

MAYA WORLD HOTELS olarak Çevre Yönetim Sistemi kurmaktaki en büyük hedefimiz gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakma yolunda bir adım atmaktı. Hedefimize ulaşmak amacıyla;

 • Faaliyetlerimizi uluslararası standartlara ve yasal mevzuatlara uyarak çevrenin korunmasına katkı sağlamayı,
 • Çevresel yükümlülüklerini yerine getirmeyi ve sürdürülebilir kaynak kullanımını tercih etmeyi,
 • Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmayı,
 • Çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla atıkların ayrıştırarak geri dönüşüme katkı sağlamayı,
 • Gürültü seviyesinin sınır değerlerin içinde tutulması veya ses yalıtımı yapılarak gürültü kirliliğinin önlemeyi,
 • Emisyon değerlerinin yasal mevzuatlarda belirlendiği değerlerde tutmayı,
 • Çalışanlarımızda çevre bilincinin artması amacıyla eğitimler düzenleyerek farkındalığı artırmayı
 • Faaliyetlerimizi nitel ve nicel olarak kontrol etmeyi ve sistemi sürekli iyileştirmeyi,
 • Çevreye olan duyarlılığın tüm paydaşlarımızda artması amacıyla farklı kurum ve kuruluşlarla birlikte çeşitli projeler yürütmeyi
 • Tüm paydaşlarımızı çevre uygulamalarımıza dahil ederek farkındalığı artırmayı ve paydaşlarımızın beklentilerini karşılamayı taahhüt ederiz.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

MAYA WORLD HOTELS ’de güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için her çalışan kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. Tüm çalışanlarımızı ve misafirlerimizi olası risklere karşı korumak en önemli hedeflerimizden biridir.
 
Bu doğrultuda;
 

 • Yasal ve uluslararası mevzuatların ve düzenlemelerin gereklerine uymayı,
 • İş kazası ve meslek hastalığına neden olabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, önceden tespit ederek tehlikeyi ortadan kaldırmayı
 • Proaktif bir yaklaşım sergileyip, periyodik kontroller yaparak tespit edilen tehlikeli durumlar için tedbir alarak kazaları önlemeyi
 • İş kazası ve meslek hastalıklarına sebep olabilecek tehlikelerin ileride oluşturabileceği her türlü maddi ve manevi kaybı azaltmayı


İş kazaları ve meslek hastalıkları meydana gelmesi durumunda, etkin ve anında müdahale ile kişisel ve kurumsal zararın en aza indirilmesi ve bu sürecin düzenli olarak kontrol edilerek sürekli iyileştirmeler yapılmasını sağlamak,

Her türlü iş kazası ve meslek hastalıkları risklerinin kökten çözerek, tüm riskleri iş sağlığı ve güvenliği kapsamında otel için bir fırsata dönüştürülmesini sağlamayı,

 • Eğitimlerle çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği farkındalığını artırmayı
 • İş sağlığı ve güvenliği kültürünü yerleştirmeyi, sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.


MİSAFİR MEMNUNİYETİ POLİTİKASI

Misafir Memnuniyeti Politikası
 
MAYA WORLD HOTELS olarak, misafirlerimizin keyifli, huzurlu ve güvenli bir tatil geçirmeleri için; rezervasyon aşamasından başlayıp tatilin bitmesinden sonra da devam edecek her türlü özel istek ve şikayetleri, ücretsiz olarak, yasal kurumlar ve tedarikçi firmalara olan yükümlülükler çerçevesinde,
Tarafsız ve dürüst bir yaklaşımla, hiçbir ayrım gözetmeksizin önem verip kayıt altına alarak çözüm sürecini başlatacağımızı,
 
Misafirlerimizi şikâyet ve isteklerini iletebilecekleri her iletişim yolunun her zaman açık ve iletişime hazır olacağını,
 
Misafir odaklı şikâyet ve istek yönetim sistemimizin üst yönetimden başlayarak her çalışanın aynı hassasiyet içerisinde olmalarını amaçlayan, farkındalık ve bilinci artıracak eğitimler yapmayı,
 
Taahhüt edilen hizmet dışında hizmet alarak şikayetçi olan misafirlerimizin maddi veya manevi zararının karşılanacağını,
 
İstek ve şikayetleri koşullar çerçevesinde ve misafir memnuniyetlerinin ihtiyaç duyduğu süre içinde inceleyerek sonuçlandırıp misafirlerimize bilgi vereceğimizi,
 
Misafirlerimizin bizimle paylaşmış oldukları bu deneyimlerini iyileştirmeyi ve devamlı geliştirmeyi hedefleyip, bu hedefe ulaşmak için her türlü kaynağı sağlayacağımızı
 
İstek ve şikâyet sürecinde gizlilik ilkesinden sapmayacağımızı taahhüt ederiz.


GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

MAYA WORLD HOTELS olarak,

 • Yasal ve uluslararası mevzuatların ve düzenlemelerin gereklerine uymayı,
 • Gıda Güvenliği Yönetimini sürekli iyileştirmeyi, etkinliğini artırmayı ve çalışmalarımızda tedarikçilerimizle iş birliği yapmayı,
 • Tedarik zincirinin her aşamasında insan sağlığını ön planda tutarak ürün güvenliğinin ve kalitesinin korunmasının sağlamayı
 • Misafirlerimizin gıda tüketiminde güvenini ve memnuniyetini sağlamayı
 • Eğitimler ile farkındalık yaratmayı ve sistemi içselleştirmelerini sağlamayı,
 • Hizmet sürekliliğinde istikrarın sağlanması için Gıda Güvenliği risklerini periyodik olarak değerlendirmeyi
 • Gıda güvenliğinde duyarlılığın tüm paydaşlarımızda artması amacıyla farklı kurum ve kuruluşlarla birlikte çeşitli projeler yürütmeyi
 • Yapılacak gıda güvenliği çalışmalarına gerekli kaynağı sağlamayı taahhüt ederiz.KALİTE POLİTİKASI

MAYA WORLD HOTELS olarak misafirlerimizin ve diğer paydaşlarımızın istek ve beklentilerini ön planda tutmak, misafir güvenini artırmak, kurumsallaşma yolunda ilerlemek, hizmetin planlanmasını ve sorunların hızlı şekilde çözülmesi için etkin bir yönetim tarzına sahip olmak, çalışanların motivasyonunu ve heyecanlarını arttırarak misafirlerimize doğru hizmeti vermek amacıyla kurmuş olduğumuz sistemimizde

 • Organizasyon süreçlerini etkileyecek olaylara karşı hazırlıklı olmayı ve olası bir hizmet kesintisinde önceden planlanan şekilde cevap verebilmeyi,
 • Kalite hedefleri doğrultusunda gözden geçirme faaliyetlerine süreklilik kazandırmayı,
 • Sistemin çalışanlar tarafından içselleştirilmesi amacıyla eğitimler düzenlemeyi,
 • Uygulanabilir şartları yerine getirmeyi
 • Organizasyon süreçlerini sürekli iyileştirerek yapının dinamik kalmasını hedeflemekteyiz.
 • Faaliyetlerimizi yönetirken yapılacak çalışmalara gerekli kaynağı sağlamayı taahhüt ederiz.